Tvoríme udržateľnú budúcnosť

Pripravme sa na budúcnosť

Súčasný svet sa veľmi významne mení. Tak ako pribúdajú inovácie a nové pracovné priležitosti, menia sa aj nároky na množstvo znalostí a schopností, ktoré musí moderný človek zvládnuť. Bude nesmierne dôležité, aby vzdelávanie rozvíjalo individuálny potenciál jedincov a ich schopnosť zvládať a ovplyvňovať zmeny a podporovať súdržnú spoločnosť orientovanú na udržateľný rozvoj.

Globálne otázky, ako je kríza životného prostredia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho životného štýlu a aj transformáciu spôsobov, akým myslíme a konáme. A tak, aby sme náš svet urobili udržateľným, mali by sme začať so zmenou našich postojov a hodnôt.

Udržateľnejší svet tvoríme my, jednotlivci.

Učebné osnovy musia zaistiť, aby sa všechtky deti a mladí ľudia naučili nielen základným zručnostiam pre život, ale taktiež prenositeľným schopnostiam, ako je kritické myslenie, riešenie problémov, občianska angažovanosť a riešenie konfliktov, které im pomôžu stať sa zodpovednými globálnymi občanmi“ (UNESCO, 2014). Od vývoja kurikula udržateľnosti sa očakáva, že „zlepší schopnosť našich vzdelávacích systémov pripraviť ľudí na udržateľný rozvoj“ (OSN, 2012).

Školy by se mali zmeniť na miesta výuky a získavania skúseností pre udržateľný rozvoj. Takéto vzdelávacie prostredie umožňuje pedagógom a študentom integrovať princípy udržateľnosti do svojich každodenných aktivít a komplexným spôsobom zjednodušiť budovanie kapacít, rozvoj kompetencií a hodnotové vzdelávanie.

Spôsob produkcie, distribúcie a spotreby potravín má zásadný podiel na produkcii skleníkových plynov a značou mierou ovplyvňuje klímu Zeme. Zároveň je ale zmena poľnohospodárskych postupov a našich stravovacích návykov jedným z kľúčov k riešeniu klimatickej krízy a napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. 

Program Skutočne zdravá škola komplexne rozvíja kultúru stravovania vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma jedla je natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávanía až po 2. stupeň základných škôl. Je to praktický odbor, blízky úplne všetkým a týka sa celej populácie v každodennom živote.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací