Usporiadajte u vás Školský farmársky trh

Zapojte sa do akcie Školské farmárske trhy a realizujte s vašimi žiakmi osemtýždňový projekt Školský farmársky trh. Odmenou vám budú nadšení a vzdelaní žiaci, spokojní rodičia a zaujímavá akcia, na ktorú môžete pozvať celé okolie. Navyše splníte mnoho kritérií programu Skutočne zdravá škola.

Čo sú školské farmárske trhy

Školské farmárske trhy sú skutočné farmárske trhy, ktoré sa konajú v školských telocvičniach, spoločenských miestnostiach, na záhradách alebo ihriskách škôl a sú organizované Skutočne zdravými školami. Dajú zamestnancom školy, žiakom a ich rodičom, ale aj širokej verejnosti príležitosť prísť a zakúpiť si čerstvé lokálne produkty. Na ich príprave a organizácii sa podieľajú žiaci pod vedením pedagógov. Je to skvelý spôsob, ako nadväzovať vzťah s remeselníkmi a poľnohospodármi vo vašom regióne a pomáhať žiakom spoznať odkiaľ potraviny pochádzajú a koľko práce dá ich vyprodukovať.

Na školských farmárskych trhoch sú vítaní všetci členovia miestnej komunity, či už si chcú zakúpiť čerstvé lokálne produkty alebo sa len prechádzať medzi stánkami. Organizácia farmárskeho trhu je vzrušujúce cestou, ktorá kombinuje atraktívne vzdelávacie aktivity v triede so samotnou udalosťou, naviac pomáha rozvíjať kritériá Skutočne zdravej školy a zároveň generuje žiakom drobný príjem.

Ako dlho projekt trvá

Celá cesta k realizácii farmárskeho trhu trvá dva až tri mesiace (naša praktická metodika rozdelila aktivity na osem týždňov), čo znamená, že vaša škola môže získať bronzové hodnotenia v pomerne krátkom čase. Projekt môžete samozrejme realizovať rýchlejšie, záleží na vašom poňatí metodiky. Zavedenie farmárskych trhov v školách je pútavým spôsobom, ako žiakom v rámci vzdelávacieho plánu sprostredkovať situácie zo skutočného života, v ktorých sa musia ujať vedenia a majú možnosť prevziať zodpovednosť za svoje vlastné podnikanie. Projekt môžete začať kedykoľvek, vzhľadom k počasiu by ste ideálne mali samotný farmársky trh usporiadať v škole do konca novembra.

Detailný návod pre vás

Návod "Skutočne zdravá škola: Školské farmárske trhy a ako na to" poskytuje učiteľom základných škôl široký výber podmanivých a poučných aktivít súvisiacich s tematikou jedla a farmárčenia. Návod žiakom sprostredkúva šancu ponoriť sa do osemtýždňového vzrušujúceho podnikateľského projektu, v ktorom sa budú učiť o jedle a farmárčení, a zároveň vašej škole pomôžu naplniť kritéria potrebné pre udelenie bronzového hodnotenia Skutočne zdravej školy.

Projekt Školské farmárske trhy je navrhnutý tak, aby mohol byť uskutočnený počas obdobia ôsmich týždňov. Pre každý z týchto ôsmich týždňov nájdete nasledujúce podkapitoly:

 • Triedne aktivity, ktoré sa vzťahujú k týždennej téme. Hoci je súčasťou každej aktivity návod, čo robiť, nebojte sa ju prispôsobiť tak, aby čo najlepšie vyhovovala vám a vašim žiakom.
 • Pomôcky zahŕňajúce pracovné listy k aktivitám a ďalšie podporné materiály.
 • Zoznam úloh pre učiteľov. Na ceste k bronzovému hodnoteniu - tabuľka zdôrazňujúca relevantné kritériá potrebné pre udelenie bronzového ocenenie Skutočne zdravej školy, ktoré môžu byť splnené súčasne s prácou na organizácii trhu. Súčasťou sú aj príklady, ako môžete oboje prepojiť.

Ako do projektu zapojiť žiakov?

Školský farmársky trh je projekt, ktorý žiakom umožňuje dozvedieť sa niečo o jedle a farmárčení a zároveň rozvíja učebné osnovy novými, vzrušujúcimi spôsobmi. Žiaci si môžu zlepšovať svoje učebné zručnosti premýšľaním nad nákladmi, váhami, množstvom atď. Navrhovanie plagátov a letáčikov na propagáciu udalosti zasa môže rozvinúť ich gramotnosť a výtvarné vlohy.

Ako vám pomôžeme:

Nebojte sa, nie ste na realizáciu projektu sami. Spoločne s našimi partnermi vám radi pomôžeme. Ponúkame vám:

 • Detailný metodický návod na realizáciu projektu.
 • Mapu Skutočne zdravých dodávateľov, ktoré môžete osloviť a pozvať ich k účasti na vašom školskom farmárskom trhu.
 • Pomoc s oslovením miestnych remeselníkov a poľnohospodárov.
 • Propagáciu celej akcie, pomoc s oslovením médií vo vašom regióne.
 • Pomoc s oslovením zriaďovateľa vašej školy so žiadosťou o zapojenie sa do projektu, prípadne o finančnú pomoc.
 • Prezentácia Ako na školský farmárske trhy - môžete použiť pre predstavenie aktivity ostatným pedagógom alebo rodičom.
 • Video inštruktáž: internetový seminár o tom, ako usporiadať školský farmársky trh (od našich anglických kolegov). Seminár je v angličtine s českými titulkami.

Propagujte vašu akciu

O akcii dajte včas vedieť nielen rodičom, žiakom a pedagógom, ale aj ľuďom v okolí školy. Požiadajte o pomoc s propagáciou vašu obec či mestský úrad. Informujte o akcii novinárov, nižšie nájdete ukážkovú šablónu na plagát a tlačovú správu a grafický banner.

Vzor plagátu - pozvánky na akciu

Vzor tlačovej správy

Grafický banner

Projekt vám pomôže plniť bronzové kritériá programu

V priebehu plnenia projektových aktivít sa vám podarí splniť viacero bronzových kritérií programu Skutočne zdravá škola. Napríklad:

 • B1 Na našej škole funguje akčná skupina (AS) pre zdravé stravovanie, ktorá preskúmala kultúru stravovania v škole a dohodla sa na svojich ďalších aktivitách.
 • B2 Priebežne monitorujeme počet detí, žiakov či študentov využívajúcich školské stravovanie a podnikáme kroky na zvýšenie ich počtu.
 • B3 S rodičmi a žiakmi konzultujeme možnosti zlepšenia školského stravovania.
 • B4 Rodičia sú informovaní o zložení pokrmov v školskej jedálni a o aktivitách programu Skutočne zdravá škola. Rodičia sú tiež vyzývaní, aby prišli osobne niektoré jedlá ochutnať.
 • B5 Podporujeme žiakov, aby sami prichádzali s nápadmi na vylepšenie školského stravovania, a tie najlepšie nápady realizujeme v praxi.
 • B6 Škola začala prvé kroky systémového riešenia, ktoré povedie k pokojnému a pozitívnemu priebehu obeda.
 • B18 Výučba o jedle, zásadách udržateľnosti v oblasti poľnohospodárstva a zásadách zdravej výživy je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
 • B19 Všetci žiaci (chlapci aj dievčatá) majú v rámci školskej dochádzky možnosť zúčastniť sa hodín varenia.
 • B20 Zahájili sme kroky vedúce k vytvoreniu školskej záhradky a pracujeme na začlenení aktivít na záhrade do školského vzdelávacieho programu.
 • B21 V rámci výučby organizujeme každoročné návštevy fariem.
 • B23 Aktívne sa snažíme zapojiť rodičov žiakov a verejnosť do našich pestovateľských a kulinárskych aktivít.
 • B24 Naše skúsenosti z programu Skutočne zdravá škola zdieľame s ostatnými školami, rodičmi a verejnosťou.

Inšpiráciu z českých škôl nájdete tu.

Prezrite si aktivity školských farmárskych trhov na fotografiách.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací