Zapojte sa do výzvy Milujem jedlo, neplytvám

Poďme do toho! S vašou pomocou môžeme razantne znížiť plytvanie potravinami v Slovenskej republike.

Vyzývame školy, aby sa zapojili do iniciatívy "Milujem jedlo, neplytvám" a pomohli znížiť plytvanie jedlom v škole, školskej jedálni i doma.

Potrebujeme vašu pomoc. Podľa zamestnancov školských jedální skončí ako odpad 20 až 35 percent pripraveného jedla. Dobrou správou je, že zmeniť tento stav je pomerne jednoduché. Tým, že uskutočníme niekoľko malých zmien, môžeme spoločne znížiť plytvanie potravinami ... a pomôcť nášmu vrecku alebo vrecku školy.

Prečo znižovať plytvanie potravinami?

Predchádzanie a znižovanie plytvania potravinami je jednou z najlepších možností, ako zachovať prírodné zdroje a chrániť prírodu. Znižovaním množstva vyhadzovaného jedla v školských jedálňach znižuje škola svoju uhlíkovú stopu, znižuje množstvo odpadu na skládkach alebo v spaľovniach, pomáha zachovať prírodné zdroje používané na výrobu potravín, a navyše vychováva deti k úcte k jedlu v čase, keď stovky miliónov ľudí na svete každý deň trpí hladom - nehovoriac o znižovaní nákladov na nákup potravín, ktoré sa nezje! A samozrejme znižujete náklady za odvoz odpadov z jedálne.

Napĺňame globálne ciele trvalo udržateľného rozvoja

Naviac sa vaša škola zapojí do napĺňania 17 Cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) OSN. Konkrétne cieľ 12.3 znie: Do roku 2030 znížiť v prepočte na hlavu na polovicu globálne plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni a znížiť straty potravín v celom výrobnom a zásobovacom procese, vrátane pozberových strát.

Znižujte trvalo množstvo odpadu vo vašej školskej jedálni. Škola, ktorá sa zapojí do výzvy Milujem jedlo, neplytvám, vypracuje akčný plán, v ktorom si stanoví konkrétny cieľ zníženia množstva odpadu z jedálne a ten sa snaží napĺňať. Pravidelne monitoruje a uverejňuje ukazovatele. Námety a nápady na opatrenia znižujúce množstvo odpadu v školskej jedálni nájdete tu.

Máme pre vás veľa pomôcok a návodov....

Pripravili sme pre vás množstvo metodických materiálov a nástrojov na predstavenie témy plytvanie potravinami a opatrenia na jeho zníženie. Nájdete ich tu.

... A jednu výzvu

Znižujte trvalo množstvo odpadu vo vašej školskej jedálni. Škola, ktorá sa zapojí do výzvy Milujem jedlo, neplytvám, vypracuje akčný plán, v ktorom si stanoví konkrétny cieľ zníženia množstva odpadu z jedálne a ten sa snaží napĺňať. Pravidelne monitoruje a uverejňuje ukazovatele. Námety a nápady na opatrenia znižujúce množstvo odpadu v školskej jedálni nájdete tu.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací