Metodické materiály a návody pre učiteľov a ostatných členov Akčnej skupiny

Z navrhnutých tém vyberte oblasť, ktorá vás zaujíma. Môžete zvoliť aj cieľovú skupinu, hľadať aj podľa názvu alebo kľúčového slova. 

Niektoré materiály su v slovenskej verzii v riešení, zatiaľ však môžete využiť a inšpirovať sa materiálmi od našich českých susedov a partnerov, ktoré takisto nájdete v tejto databáze. V prípade, že vás nejaká konkrétna téma zaujíma viac do hĺbky, alebo sa nenachádza v našom portfóliu, prosíme, kontaktujte nás. • Školský farmársky trh

  Školní farmářské trhy

  Návod „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na ně“, je navržen tak, aby učitelům základních škol poskytl široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření, a zároveň bude vaší škole pomáhat k naplňování kritérií nutných pro udělení bronzového hodnocení Skutečně zdravé školy.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Co opravdu víme o zemědělství?

  Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.

  materiál v pdf
 • Na farmu!

  Školní užitková zahrada

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Školní užitková zahrada

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Školní užitková zahrada

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Školní užitková zahrada

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  materiál v pdf
 • Školský farmársky trh

  Školní farmářské trhy - metodika pro učitele ke školnímu podnikatelskému projektu

  Návod „Skutečně zdravá škola: Školní farmářské trhy a jak na ně“, je navržen tak, aby učitelům základních škol poskytl široký výběr podmanivých a poučných aktivit souvisejících s tematikou jídla a farmaření. Návod žákům zprostředkovává šanci ponořit se do osmitýdenního vzrušujícího podnikatelského projektu, ve kterém se budou učit o jídle a farmaření, a zároveň bude vaší škole pomáhat k naplňování kritérií nutných pro udělení bronzového hodnocení Skutečně zdravé školy.

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa - Metodika pro učitele

  Tato publikace vás provede nejnovějšími poznatky v oblasti zdravé výživy a výživovými doporučeními, postavenými na základě skupin potravin. Představí postupně všechny skupiny potravin i tekutiny, jejich základní přínos pro zdraví a výživu člověka, především žáků a dospívajících. Naznačí, jak téma zdravé výživy využívat ve školním vyučováním, ale také v praktickém životě, především na příkladě Zdravého talíře.

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa - Metodické listy pro učitele

  Metodické listy pro učitele základních a středních škol na téma zdravá výživa.

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa - Pracovní listy pro žáky

  Pracovní listy pro žáky - příloha metodických listů pro učitele na téma Zdravá výživa. 

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Co opravdu víme o zemědělství? - Metodiky pro učitele

  Balíček metodických listů pro učitele, ve kterém uvádíme aktivity, které mají žákům pomoci pochopit rozdíly mezi ekologickými a konvenčními metodami chovu a pěstování. Aktivity také žákům ukáží, jak výběr potravin a způsob jejich produkce zásadně ovlivňuje naše zdraví, zdraví a vzhled krajiny, klima, místní společenství a životní prostředí, ve kterém žijeme. Učitelé si mohou zvolit některé z uvedených aktivit v závislosti na věku a úrovni znalostí svých žáků. Doporučujeme začít aktivitou č. 1, aby žáci získali základní ponětí o problematice zemědělství.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Co opravdu víme o zemědělství - pracovní listy pro žáky

  Příloha k metodickému balíčku: Co opravdu víme o zemědělství

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Ekologické zemědělství - metodický manuál pro učitele

  Text je návodem na realizaci vzdělávacího programu na téma „ekologické zemědělství“. Návod popisuje základní pravidla a principy ekologického hospodaření a předkládá soubor vzdělávacích aktivit, které mohou být pro učitele inspirací, jak ekologické zemědělství zařadit do výuky.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Odkud pochází jídlo - metodický balíček pro učitele

  V rámci tohoto tématu dostanou žáci příležitost zamyslet se nad tím, jaké přírodní a lidské činnosti se odehrají předtím, než se jídlo dostane na stůl. Některé plodiny potřebují minimální stupeň zpracování, jiné vyžadují celou řadu technologických úprav, a vznikají tak nepřirozené průmyslově upravené potraviny. Současně žáci pochopí, že tyto procesy se týkají lidí po celém světě a že nakupování potravin, které musely být přepravovány na velkou vzdálenost, přináší určité důsledky. Zjistí také, že jako spotřebitelé mohou ovlivnit druh potravin, které nakupují, a že řadu potravin mohou nakoupit ve svém regionu nebo si je sami vypěstovat.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky I

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Jídlo na cestách

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky II

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Z kterých surovin se skládá...? 

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Odkuch pochází jídlo - pracovní listy pro žáky II

  Přílohy k metodickému balíčku: Odkud pochází jídlo - Z kterých surovin se skládá...? 

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Září jako měsíc biopotravin aneb cesta ke kořenům potravin

  Smyslem tohoto materiálu je poskytnout nápady a náměty, jak by se dalo téma biopotraviny uchopit v mateřských školách a na 1. stupni základních škol a využít přitom celostátní akce Září - měsíc biopotravin. Více o akci na www.mesicbiopotravin.cz

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Jak si vybíráme jídlo? - metodický balíček pro učitele

  V tomto metodickém balíčku uvádíme aktivity, které žákům přiblíží, jak se správně rozhodovat v oblasti výběru potravin a kdo a jak je může ovlivňovat. Aktivity mohou provádět samostatné třídy nebo celá škola v rámci speciální tematické akce. Pokud je to možné, žáci by měli mít možnost vyjádřit své návrhy a názory týkající se způsobu stravování ve své škole, např. co se týče určení vhodné doby pro svačinu, chování ve školní jídelně či podpory zdravého stravování.

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Jak si vybíráme jídlo? - pracovní listy pro žáky

  Příloha k metodickému balíčku: Jak si vybíráme jídlo? 

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Jídlo z blízka - metodický materiál pro učitele

  Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Jídlo z blízka - metodický materiál pro učitele

  Publikace je určena pro učitele druhého stupně základních škol a středních škol a představuje základní informace o problematice potravinového systému a včetně jeho dopadů na životní prostředí. Dále seznamuje čtenáře s metodami udržitelné produkce potravin a příklady možností snížení její celkové energetické náročnosti. Závěrem představuje koncept „jídla zblízka“ a zdravotní, ekologické, ekonomické a společenské výhody využívání čerstvých a sezónních potravin a surovin od místních či regionálních zemědělců a výrobců.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Informační materiál pro učitele ZŠ a SŠ

  Didaktický materiál seznamují učitele se současnou podobou potravinových systémů, které sice přispěly ke zvýšení potravinové bezpečnosti, ale zároveň přinesly celou řadu negativních důsledků. Jedním z nich je také zvýšení množství vyprodukovaného potravinového odpadu.  Dále jsou zde naznačeny možnosti řešení spočívající především v odpovědné výrobě a spotřebě. V textu jsou zmíněny zajímavosti a náměty do výuky. 

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - metodický list pro I. stupeň ZŠ

  Plýtvání potravinami je novodobý fenomén, který má nepříznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na naše peněženky. Mnoho dětí si vůbec neuvědomuje, co to plýtvání potravinami je a jak se mohou do procesu omezení plýtvání potravinami zapojit. Jedním ze způsobů zamezení plýtvání je jejich správné uskladnění.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - metodický list pro II. stupeň ZŠ

  Plýtvání potravinami je novodobý fenomén, který má nepříznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na naše peněženky. Podle výzkumu Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, dohromady 1,3 miliardy tun. Více se potravinami plýtvá v industrializovaných zemích než v zemích rozvojových a v obou typech zemí také dochází k plýtvání na jiném stupni výrobního či spotřebního řetězce.

  Také u nás se výrazně plýtvá v období Vánoc či jiných svátků, kdy se v našich domácnostech nakupují potraviny ve větší míře, než je přes rok běžné. Řada spotřebitelů nakonec značnou část nakoupených potravin nespotřebuje. Je proto docela praktické zajímat se, jak by mohly být tyto potraviny případně ještě dále využity.

  Kromě toho mohou mít domácnosti nadbytek čerstvých potravin v sezóně (ovoce, zelenina) ze zahrádky a ovocného sadu a je vhodné vědět, jakým způsobem je zpracovat a uchovat na delší dobu.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - metodický list pro studenty SŠ

  Plýtvání potravinami je novodobý fenomén, který má nepříznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na naše peněženky. Podle výzkumu Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla, dohromady 1,3 miliardy tun. Více se potravinami plýtvá v industrializovaných zemích než v zemích rozvojových a v obou typech zemí také dochází k plýtvání na jiném stupni výrobního či spotřebního řetězce.

  Vyhodíme-li potraviny, znamená to, že veškeré skleníkové plyny vyprodukované při jejich pěstování vznikly zbytečně. Skládkování nebo spalování nesnědených potravin navíc produkuje další skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý a metan, a přispívá o to intenzivněji ke změně klimatu Země.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - pokus - metodický list pro I. stupeň ZŠ

  Plýtvání potravinami je novodobý fenomén, který má nepříznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na naše peněženky. Mnoho dětí si vůbec neuvědomuje, co to plýtvání potravinami je a jak ho mohou snížit. Jedním ze způsobů zamezení plýtvání potravinami je jejich správné uskladnění, aby nedocházelo k jejich znehodnocení, a tím zkrácení doby použitelnosti.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - pokus - metodický list pro II. stupeň ZŠ

  Plýtvání potravinami je novodobý fenomén, který má nepříznivý dopad nejen na životní prostředí, ale také na naše peněženky. Mnoho dětí si vůbec neuvědomuje, co to plýtvání potravinami je a jak ho mohou snížit. Jedním ze způsobů zamezení plýtvání potravinami je správný odhad jejich spotřeby a promyšlený nákup.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Metodika výukové aktivity pro téma Důsledky plýtvání potravinami - metodický list Bez ledničky, uchování jídla na horší časy, pro studenty SŠ

  Uchovávání potravin na horší časy má dlouhou tradici a přispívá ke snížení rizika zkažení a nutnosti vyhození potravin. Lidé postupně vymysleli různé metody, jak toho dosáhnout. V době, kdy nebyly ledničky a mrazáky, museli více přemýšlet nad tím, jak potraviny uchovat. Tento metodický list přináší náměty na zamyšlení, jakým způsobem lze prodloužit trvanlivost různých druhů potravin.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Plýtvání potravinami - Informační podklady na výstavu - Důsledky plýtvání potravinami

  Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří ikonografika, kartogramy a kartodiagramy. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku změny klimatu a zemědělství v Evropě a České republice.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – info text pro učitele

  Text seznamuje učitele se základními podmínkami, které ovlivňují zemědělství, mezi něž patří i klima. Rovněž se soustředí na podmínky typické pro Českou republiku a uvádí hlavní projevy či náznaky změny klimatu, ke kterým v poslední době dochází. Dále naznačuje hlavní důsledky a rizika i nové příležitosti, které tyto změny přinášejí pro zemědělskou produkci.  Jsou zde zmíněny také možnosti adaptačních opatření v zemědělství, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – mapa SŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat. V budoucnu bude nutné, aby se zemědělství přizpůsobilo změněným klimatickým podmínkám.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy II. ZŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují na tom, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země.  V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

  Jiné změny by naopak mohly být považovány do určité míry za pozitivní, dojde k prodloužení vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pojmy SŠ

  Vědci zabývající se klimatem se shodují, že dopady jeho změny v blízké budoucnosti zasáhnou všechny kontinenty i oceány. Dopady nestabilního klimatu můžeme pozorovat již nyní. Jsou nerovnoměrné, ale v nejbližších desetiletích se různým způsobem dotknou většiny obyvatel Země. V důsledku extrémních projevů počasí a výskytu sucha nebo naopak záplav dojde ke snížení výnosů úrody. Sucho či nadměrné deště jsou zároveň i častou příčinou neúrody, snížených výnosů i problémů s výživou hospodářských zvířat.

  Některé dopady by naopak mohly být považovány za pozitivní, prodlouží se vegetační období, s nárůstem koncentrací oxidu uhličitého dojde ke zrychlení fotosyntézy.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Metodika výukové aktivity pro téma Zemědělství a změna klimatu – pokus II. ZŠ

  Dopad lidské činnosti na klimatické podmínky na naší planetě, včetně průměrných teplot, se neustále stupňuje, ať již se jedná o spotřebu fosilních paliv, zemědělské aktivity nebo změnu využití území.

  Tím se uvolňují do atmosféry skleníkové plyny, jež zvyšují objem přirozeně se vyskytujících plynů tohoto typu v atmosféře a zintenzivňují skleníkový efekt, a v důsledku toho i globální oteplování.

  Zemědělství je výrazně ovlivňováno klimatem. Je důležité vědět, jaké jsou tyto dopady, a pokud jsou negativní, jak je minimalizovat nebo jak se jim přizpůsobit.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Zemědělství a klimatické změny - Informační podklady na výstavu

  Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří ikonografika, kartogramy a kartodiagramy. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku změny klimatu a zemědělství v Evropě a České republice.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – info text pro učitele

  Text seznamuje učitele s vlivem zemědělství na přírodu, krajinu a životní prostředí, v tomto případě je podrobněji rozebrán jeho vliv na čistotu vod. V textu jsou zmíněny hlavní příčiny ohrožení vod a možnosti řešení, včetně konkrétních případů dobré praxe a námětů do výuky.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – aktivita II. ZŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Víme sice, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je znečišťována chemikáliemi, a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká. Přitom voda je  nezbytná pro průběh metabolismu rostlin. Rozpouští se v ní živiny a rostliny je mohou nejen čerpat, ale také je pomocí vody umožněn jejich transport po celém těle. Voda má také význam při regulaci teploty rostliny. Pokud si mají lidé vytvořit vztah k vodě jako životodárné surovině, musíme začít s výchovou od dětí.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy II. ZŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

  Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

  Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pojmy SŠ

  Mnoho z nás již ztratilo povědomí o přímém propojení produkce potravin s potřebou vody a půdy. Sice víme, že jak voda, tak půda je důležitá pro život na zemi, ale půdu klidně ničíme ohromnými stavbami, udusáváme ji těžkými stroji, dovolíme její kontaminaci jedy, ničíme zelenou kostru krajiny a ta je potom vydána na pospas přívalovým dešťům a následnému splachu svrchní úrodné vrstvy. Většině lidí je tato situace lhostejná. Voda je zase znečišťována chemikáliemi a v důsledku nemožnosti vsáknout do půdy nezůstává v krajině a rychle odtéká.

  Přitom voda je pro rostliny médiem, pomocí kterého nejen mohou čerpat živiny, ale umožňuje také jejich transport po celém těle. Pro výrobu potravin a krmiv pro zvířata a pro zdravou zelenou krajinu má voda i půda nenahraditelný význam. Zdroje čisté vody poskytují život rostlinám a mají nezastupitelnou funkci v ekosystému. Mnoho pojmů a jejich významů vztahujících se k půdě, vodě a zemědělství je pro žáky často velkou neznámou.

  Tento metodický list má za úkol přiblížit jim zábavnou a aktivizační formou obsah a význam základních zemědělských pojmů. V konečné fázi pak zaměřit myšlenkový přístup žáků od lhostejnosti k aktivnímu zájmu o způsoby péče o půdu, vodu a zemědělské systémy.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Metodika výukové aktivity pro téma Vliv zemědělství na čistotu vod – pokusy SŠ

  Zásahem člověka při zemědělské činnosti se dostávají do vod látky způsobující její znečištění. Jsou to především dusičnany, vznikající používáním průmyslových hnojiv na bázi ledku, ale také amonných hnojiv, která jsou dále v půdě mikrobiálně oxidována na dusičnany. Dusičnany, vzhledem k jejich vysoké rozpustnosti ve vodě, jsou možná nejrozšířenějším podzemním kontaminantem ve světě a způsobují vážnou hrozbu pro lidské zdraví a přispívají k eutrofizaci. Dále je to aplikace různých biocidů a jiných chemických látek, používajících se na zemědělskou nebo lesní půdu, odkud se poté dostanou do vody.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Vliv zemědělství na čistotu vod - Informační podklady na výstavu

  Instruktážní materiál obsahuje 11 obrázků, které tvoří kartogramy, grafy a fotografie. Dohromady znázorňují různými způsoby problematiku zejména vodní eroze a zemědělství v Evropě a České republice.

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Školní zelinářské zahrady - jak na to - Metodika pro učitele

  Inspirace pro pedagogy, jak naplánovat, vytvořit a starat se o přírodní užitkovou zahradu při škole a učit žáky, jak si vypěstovat vlastní jídlo.

  Vzdělávání a práce na školních zahradách přináší výhody všem: lepší zdraví a celkovou pohodu dětí a žáků, více pozornosti ve třídě, lepší prospěch a silnější vazby na místní komunitu a prostředí. To jsou jen některé z výhod, jak zahradnictví může pomoci celé vaší škole růst.

  A nepotřebujete k tomu ani obrovský pozemek, i maličký plácek za školou může být přetvořen na krásnou zahrádku pro pěstování bylin, salátů či ředkviček.  Některé školy v Anglii vytvořily na svých pozemcích dokonalé „farmy“, kde nejen pěstují zeleninu a ovoce, ale dokonce chovají slepice či prasátka. Kreativitě se meze nekladou.

  Školní zahrádka může sloužit nejen tomu, aby se žáci dozvěděli, jak pěstovat některé bylinky či zeleninu, ale také k angažování kuchařek ze školní kuchyně k plánování setby těch druhů, které mohou následně použít při přípravě pokrmů ve školní kuchyni. Děti budou jíst čerstvou zeleninu s mnohem větší chutí, pokud budou vědět, že se sami podílely na pěstování.  

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Školní zelinářské zahrady - Metodické listy pro učitele

  Metodické listy pro učitele základních a středních škol na téma Školní zelinářská zahrada.

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Školní zelinářské zahrady - Pracovní listy pro žáky I

  Pracovní listy pro žáky na téma Školní zelinářská zahrada: Příloha k metodickému listu č. 1: Vhodní a nevhodní sousedé a Příloha k metodickému listu č. 3: Co patří a nepatří do kompostu

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Školní zelinářské zahrady - Pracovní listy pro žáky II

  Pracovní listy pro žáky na téma Školní zelinářské zahrady: Příloha k metodickému listu č. 4: Biologická ochrana rostlin

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Chov zvířat ve školách

  Chov zvířat ve školách: metodický materiál pro učitele, Dana Kellnerová, vydala Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno 2013. 

  Zookoutky mohou zatraktivnit činnost i prostředí školy – rozšiřují nabídku aktivit a díky zajímavým akcím umožňují propojení života školy s veřejností. Je však třeba znát i úskalí spojená s chovem zvířat. Důležitá je nejen estetika, ale i etika chovů, bezpečnost a hygiena, volba vhodného prostředí i režimu, a v neposlední řadě znalost legislativy zabývající se ochranou zvířat. Svůj význam mají i kontakty na zkušené chovatele.

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Zdravé vaření - metodika pro učitele - úvod do tématu

  Umět si připravit a uvařit zdravý a chutný pokrm je dovednost, kterou by měl mít každý. Osvojovat si tuto dovednost je navíc velká zábava. Je to dovednost, kterou si ze školy žák odnese a udrží po zbytek života.

  V rámci programu Skutečně zdravá škola vyzýváme školy k tomu, aby zapojovaly žáky do aktivit, které je nadchnou pro vaření a vzdělají je o tom, jak při výběru pokrmů vybírat ty zdravé. Kromě hodin vaření v rámci školního vzdělávacího programu vyzkoušejte také kroužek vaření jako mimoškolní činnost. Níže najdete spousty materiálů, které můžete využít v hodinách vaření. 

  Návod poskytuje pedagogům přehled nejdůležitějších tematických oblastí, které by měly být zahrnuty do kurzu vaření, s důrazem na upřednostňování zdravé výživy a místních produktů. Jsou to: bezpečnost a hygiena při práci, nakupování, plánování kurzu vaření a vaření samotné.

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Aktivity zdravého vaření - metodický balíček pro učitele

  Metodické listy nabízí pedagogům aktivity, které jim pomohou posílit v žácích povědomí o významu zdravého stravování a důležitosti vaření, s důrazem na upřednostňování místních produktů pocházejících z ekologického hospodaření.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Aktivity zdravého vaření - metodický balíček pro učitele

  Metodické listy nabízí pedagogům aktivity, které jim pomohou posílit v žácích povědomí o významu zdravého stravování a důležitosti vaření, s důrazem na upřednostňování místních produktů pocházejících z ekologického hospodaření.

  materiál v pdf
 • Aktivity zdravého vaření - metodický balíček pro učitele

  Metodické listy nabízí pedagogům aktivity, které jim pomohou posílit v žácích povědomí o významu zdravého stravování a důležitosti vaření, s důrazem na upřednostňování místních produktů pocházejících z ekologického hospodaření.

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Aktivity zdravého vaření - metodický balíček pro učitele

  Metodické listy nabízí pedagogům aktivity, které jim pomohou posílit v žácích povědomí o významu zdravého stravování a důležitosti vaření, s důrazem na upřednostňování místních produktů pocházejících z ekologického hospodaření.

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření - květen

  Instruktážní receptury, které v sobě kloubí zdravý recept, sezónní suroviny a přehled dovedností, které přípravou receptu žáci získají. Receptury vám usnadní přípravu na hodinu vaření. Můžete si je vytisknout a zalaminovat. 

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření - červen

  Instruktážní receptury, které v sobě kloubí zdravý recept, sezónní suroviny a přehled dovedností, které přípravou receptu žáci získají. Receptury vám usnadní přípravu na hodinu vaření. Můžete si je vytisknout a zalaminovat.

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření - září

  Instruktážní receptury, které v sobě kloubí zdravý recept, sezónní suroviny a přehled dovedností, které přípravou receptu žáci získají. Receptury vám usnadní přípravu na hodinu vaření. Můžete si je vytisknout a zalaminovat. 

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření - říjen

  Instruktážní receptury, které v sobě kloubí zdravý recept, sezónní suroviny a přehled dovedností, které přípravou receptu žáci získají. Receptury vám usnadní přípravu na hodinu vaření. Můžete si je vytisknout a zalaminova

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: domácí nudle, pro děti MŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: povidla a křížaly, pro děti MŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: marmelády, pro děti MŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: Chia pudink, pro dětí v MŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Celozrnný mufin, pro předškoláky a žáky základní školy od 1. do 2. ročníku

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: kvašená zelenina - pickles, pro předškoláky MŠ a 1.a 2. ročník ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: domácí nudle, pro žáky 3.-5.třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: pečená jablka, pro děti MŠ a 1.-2. třídu ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: pečená jablka, pro žáky 3.-5.třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: pohankové palačinky, pro žáky 3.-5.třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: výroba sýra, pro děti MŠ a 1.-2. třídu ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro předškoláky a žáky I. stupně základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: výroba sýra, pro žáky 3.-5.třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: marmelády, pro žáky 1.-3. třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: Chia pudink, pro žáky 1.-5.třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: Štědračka, pro žáky 3.-5.třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele předškoláků a žáků 1. a 2. ročníků základních škol - Zdravé kuličky pro nejmenší

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: kvašená zelenina - pickles, pro žáky 3 - 5 třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: domácí nudle, pro žáky 6.-9. třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: pečená jablka, pro žáky 6.-9. třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: pohankové palačniky, pro žáky 6.-9. třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: výroba sýra, pro žáky 6.-9. třídy ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: marmelády, pro žáky 2. stupně ZŠ

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: Štědračka, pro žáky 6.-9.třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Zdravé kuličky, pro žáky 4. - 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Není cukr jako cukr, pro žáky 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Není cukr jako cukr, pro žáky 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Není cukr jako cukr, pro žáky 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření a přípravy jídel pro učitele základních škol - Celozrnný mufin, pro žáky 6. - 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: Fairtradová čokoláda, pro žáky 3. - 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: Fairtradová čokoláda, pro žáky 3. - 9. třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: Pracovní list Fairtradová čokoláda - pro žáky 3. - 9. třídy

  Pracovní list - příloha k Metodickému materiálu Fairtradová čokoláda

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: Pracovní list Fairtradová čokoláda - pro žáky 3. - 9. třídy

  Pracovní list - příloha k Metodickému materiálu Fairtradová čokoláda

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: kvašená zelenina - pickles, pro žáky 6 - 9 třídy

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: avokado_MS a 1 stupen ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: avokado_3-5 trida

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: pickles_6-9 trida

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: slané pohoštění - šneci_MS a 1 stupen ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: slané pohoštění - šneci 3-5. třída ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele vaření: slané pohoštění - šneci 6-9. třída ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vaření pro učitele: vanocni cukrovi_6-9 trida ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro II. stupeň základních škol a střední školy

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: vanocni cukrovi_MS_1 stupen ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Metodický materiál k výuce vařeni pro učitele: vanocni cukrovi_3-5 trida ZS

  Instrukce pro učitele k přípravě hodin vaření pro I. stupeň základních škol

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Čo to je Akčná skupina pre zdravé stravovanie

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Ako na tvorbu akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Ako získať pomoc odborníkov

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Manuál činností regionálneho koordinátora

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Kritériá skutočne zdravej školy

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Kritériá skutočne zdravej škôlky

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Ako zapojiť rodičov do pestovateľských a kulinárskych aktivít

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Ako zapojiť rodičov do pestovateľských a kulinárskych aktivít

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Ako zapojť žiakov do programu

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Návod na splnenie bronzových kritérií

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Návod na splnenie strieborných kritérií

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Návod na splnenie zlatých kritérií

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Činnosti akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Program prvého stretnutia akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Postup pre rodičov, ak chcú pomôcť zlepšiť stravovanie na škole

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Nepovolené aditíva

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Plnenie kritérií programu - Kvalita jedla a miesto pôvodu surovín

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Plnenie kritérií programu - Kvalita jedla a miesto pôvodu surovín

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Plán zdravého školského stravovania - 10 bodov

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Dotazník pre zamestnancov

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Vyhodnotenie práce akčnej skupiny

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Školský kvíz

  Dokument - jednoduchý školský kvíz, pre pedagógov, vďaka ktorému sa deti môžu zoznámiť so súvislosťami medzi jedlom, zdravím a udržateľným životným štýlom. V prípade potreby konzultácie ohľadom odpovedí nás prosím kontaktujte. 

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Školský kvíz

  Dokument - jednoduchý školský kvíz, pre pedagógov, vďaka ktorému sa deti môžu zoznámiť so súvislosťami medzi jedlom, zdravím a udržateľným životným štýlom. V prípade potreby konzultácie ohľadom odpovedí nás prosím kontaktujte. 

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Metodický manuál Skutočne zdravej školskej kuchyne

  Dokument pre pani kuchárky, ktorý pomôže zorientovať sa v tom, čo Skutočne zdravá škola považuje za racionálnu výživu. Tento dokument zároveň poskytne tipy na to, ako zdravšie a chutnejšie a najmä z akých surovín variť v školskej jedálni. 

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Metodický manuál Skutočne zdravej školskej kuchyne

  Dokument pre pani kuchárky, ktorý pomôže zorientovať sa v tom, čo Skutočne zdravá škola považuje za racionálnu výživu. Tento dokument zároveň poskytne tipy na to, ako zdravšie a chutnejšie a najmä z akých surovín variť v školskej jedálni. 

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Metodický manuál Skutočne zdravej školskej kuchyne

  Dokument pre pani kuchárky, ktorý pomôže zorientovať sa v tom, čo Skutočne zdravá škola považuje za racionálnu výživu. Tento dokument zároveň poskytne tipy na to, ako zdravšie a chutnejšie a najmä z akých surovín variť v školskej jedálni. 

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A6

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Poľnohospodárstvo

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Príprava pokrmov - Varenie s deťmi

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Školské zeleninové záhrady

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Sezónny kalendár ovocia a zeleniny A4

  materiál v pdf
 • Klimatická kríza

  Slow Food tipy

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Slow Food tipy

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Slow Food tipy

  materiál v pdf
 • Školský farmársky trh

  Slow Food tipy

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Slow Food tipy

  materiál v pdf
 • Klimatická kríza

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Ako si vyberáme jedlo

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Spolupráca s kuchárkami

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Zdravá výživa

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Plytvanie potravinami

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Zodpovedné nákupné správanie

  Dokument, ktorý k zmene inšpiruje nielen školy, ale aj rodičov.

  materiál v pdf
 • Na farmu!

  Formulár - na Farmu! Pred výletom

  Pomôcka pre pedagógov, pred výletom na farmu.

  materiál v pdf
 • Na farmu!

  Formulár - Na Farmu! Na výlete

  Pomôcka pre pedagógov na šk. výlete na farme.

  materiál v pdf
 • Odkiaľ jedlo pochádza

  Formulár - Na Farmu! Na výlete

  Pomôcka pre pedagógov na šk. výlete na farme.

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Dotazník pre MŠ a ZŠ 1. stupeň

  Pomôcka pre akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Dotazník pre ZŠ 2. st. a SŠ

  Dokument pre Akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  Dotazník pre rodičov

  Dokument pre Akčnú skupinu

  materiál v pdf
 • Vedenie projektu na škole

  7 krokov k získaniu certifikátu

  materiál v pdf

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací