Kritéria programu Skutočne zdravá škola a škôlka

Čo musíte urobiť, aby sa vaša škola alebo škôlka stali Skutočne zdravou? 

Ponúkame dva programy: Skutočne zdravá škola a Skutočne zdravá škôlka. Podmienky pre udelenie certifikátu majú tri úrovne: bronzovú, striebornú a zlatú. Každá úroveň obsahuje špecifické kritériá, ktoré musí škola alebo škôlka splniť.

Kritéria se týkajú týchto tém:

 • Angažovanosť a kultúra stravovania - Akčná skupina skúma kultúru stravovania, monitoruje počet stravníkov a hľadá možnosti na zlepšenie školského stravovania, informuje rodičov o zložení pokrmov, podporuje žiakov, aby prichádzali s nápadmi, rešpektuje stravníkov so špeciálnou diétou.
 • Kvalita jedla a miesto jeho pôvodu - V škole sa používajú čerstvé suroviny, využíva sa sezónnosť, pracovníci školskej jedálne sa zapájajú do osvetových aktivít, každý má prístup k pitnej vode počas celého dňa.
 • Vzdelávanie o jedle a stravovanie - Zdravé jedlo je aj témou mimoškolských aktivít, škola podnikne kroky k vytvoreniu školskej záhrady, v rámci výučby sa organizujú návštevy fariem.
 • Miestne spoločenstvá a spolupráce - Škola každoročne organizuje akcie na tému zdravia, zapája verejnosť a rodičov do pestovateľských a kulinárskych aktivít a oboznamuje iné školy so svojimi skúsenosťami.

Kritéria Skutočne zdravej školy a škôlky

Nižšie nájdete stručný prehľad toho, čo vaša škola alebo materská škola musí splniť, aby získala certifikát v každej úrovni.

Návody, ako plniť program a jeho kritéria, nájdete tu

Školy spĺňajúce Bronzové kritéria:

 • Ponúkajú v školskej jedálni sezónne pokrmy vyrobené minimálne zo 75 % z čerstvých surovin.
 • Zapájajú rodičov a žiakov do zlepšovania školského stravovania a kultúry stravovania v jedálni prostredníctvom Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie.
 • Poskytujú deťom a žiakom možnosť vzdelávacích aktivít v oblasti prípravy pokrmov, zahajujú kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej či bylinkovej záhrady a organizujú pro deti a žiakov návštevy fariem v okolí.
 • Rešpektujú potreby stravníkov so špecifickou diétou tým, že im umožňujú ohriatie z domu doneseného diétneho pokrmu v školskej jedálni.

Splnením podmienok pre bronzovú úroveň sa škola stává súčasťou siete Skutočně zdravých škôl a škôlok. Od organizátorov programu škola obdrží presné návody a postupy, ako jednotlivé kritéria dosiahnuť. Čím viac ich bude plniť, tým vyššiu úroveň môže získať. Aj keď je bronzový certifikát vydávaný na základe interného hodnotenia školy, tím Skutočne zdravej školy se môže prísť do školy pozrieť a situáciu nezávisle sám zhodnotiť.

Školy spĺňajúce Strieborné kritéria:

 • Majú spracovaný Plán podpory zdravého a udržateľného stravovania.
 • Ponúkajú v školskej jedálni zdravé pokrmy pripravené z čerstvých sezónnych surovín od miestnych farmárov a remeselných výrobcov, časť surovin pochádza z ekologických fariem.
 • Ponúkajú v rámci školského programu lekcie varenia, na ktorých žiaci využívajú ovocie a zeleninu alebo aspoň bylinky vypestované v školskej záhrade.
 • Umožňujú každému žiakovi za dobu dochádzky možnosť aspoň raz navštíviť farmu v regióne.
 • Zapájajú rodičov a verejnosť do vzdelávania o zdravom jedle prostredníctvom akcií a aktivit s tématikou jedla.

Školy spĺňajúce Zlaté kritéria:

 • Sú centrom dobrej, zdravej a udržateľnej kultúry stravovania vo svojom okolí aktívne zapájajú rodičov a verejnosť do aktivít v oblasti zdravého stravovania, pestovania a varenia.
 • V školskej jedálni ponúkajú pokrmy pripravené z 80 % z čerstvých surovín z lokálnych zdrojov, a z toho 10 % surovín pochádza z ekologických fariem.
 • Každý žiak sa naučí základy zdravého varenia a má príležitosť vyskúšať si pestovanie na školskej záhrade.
 • Skupiny žiakov sú aktívne zapojení do života miestnej farmy.

Zlatý certifikát je vydávaný po dôkladnom audite na škole.

Registrujte vašu školu do programu tu

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací