Príležitosť na zlepšenie zdravia slovenskej spoločnosti

Program Skutočne zdravá škola stojí na pevných pilieroch: zdravé deti, potravinovo gramotní ľudia, aktívne miestne spoločenstvá, udržateľné hospodárstvo a zdravé životné prostredie.

V Slovenskej republike funguje viac ako 4000 prevádzok školského stravovania*. V nich sa denne stravuje viac ako pol milióna detí, ktoré za rok zjedia viac ako1,5 milióna pokrmov. To predstavuje obrovskú príležitosť na ozdravenie detí a celej spoločnosti.

Ak sa téma jedla a stravovania v školskej jedálni stane súčasťou vzdelávania a deti sa dozvedia, odkiaľ pochádzajú potraviny a ako sa vyrábajú, pravdepodobne sa rozhodnú pre zdravý spôsob stravovania.

Jedálne vynaložia každý rok viac ako 3 milióny eur za poľnohospodárske suroviny a potraviny. Ak však začnú nakupovať od miestnych farmárov a výrobcov, ich kúpna sila pomôže vytvoriť pracovné miesta a prinesie ďalšie výhody miestnej ekonomike, najmä na vidieku. 

„Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny“.

Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na prehĺbenie pozitívneho vzťahu k prírode a svojmu kraju. Viac ako 1,5 miliónov pokrmov v školskej jedálni ročne má zásadný vplyv na verejné zdravie, študijné výsledky, ekonomickú prosperitu, národnú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a pozitívnu náladu v spoločnosti.

Kontakt školy s miestnymi farmármi pomôže zlepšiť výživovú hodnotu a kvalitu jedál v školskej jedálni, žiakom a študentom priblíži zdroje potravín a miestnym farmárom umožní ekonomickú efektivitu.

  • Pomôžeme zlepšiť kvalitu školského stravovania, ale aj zdravie detí a celej spoločnosti.
  • Podporíme systém udržateľného stravovania prostredníctvom vzdelávacích programov, zameraných na pochopenie vzťahu medzi jedlom, kultúrou, zdravím a životným prostredím.
  • Podporíme lokálnych pestovateľov, chovateľov, producentov a prepojíme miestne komunity od farmárov, zamestnancov školských jedálni, cez pedagógov, rodiny až po miestne úrady.
  • To všetko by malo viesť k postupnému ozdraveniu populácie a k znižovaniu výdajov na zdravotnú starostlivosť.

*Za poskytnutie faktov a štatistických údajov ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací