Ako zaistiť informovanosť o zapojení školy do programu Skutočne zdravá škola

​​​Zaistite publicitu programu v škole

 • Zoznámte pedagógov a ďalších zamestnancov školy s tým, že škola aktuálne realizuje program SZŠ. Zdieľajte, kto program riadi a kde nájdu potrebné informácie.
 • Informujte tiež deti, žiakov, študentov školy.
 • Informujte rodičov na triednych schôdzkach alebo e-mailom.
 • Na nástenku alebo vchodové dvere do školy umiestnite plagát „Plníme program Skutočne zdravá škola“. V prípade záujmu o zaslanie plagátu nás neváhajte kontaktovať.

(plagát doplníme čoskoro)

 • Na nástenku v jedálni a web školy, kde je umiestnené info o jedálnom lístku, umiestnite informáce o zapojení do programu, zoznam dodávateľov surovín a potravín do školskej kuchyne, sezónny kalendár ovocia, zeleniny a byliniek, a dalšie aktuálne informácie podľa potreby. 
 • Do propagácie a informovania o programe zapojte žiakov, napríklad na hodinách výtvarnej výchovy môžu vytvoriť plagáty či už na infotabuľu alebo na skrášlenie jedálne. Zapojiť môžete taktiež rodičov.
 • Umiestnite do priestorov školy informačnú tabuľu o programu Skutočne zdravá škola. Tabuľu pre vás necháme vyrobiť za cenu do 180 eur a pošleme vám ju.

Informácie na web stránke školy

 • Umiestnite informácie o zapojení do programu na web stránku školy. Ideálne informujte na hlavnej stránke alebo v záložke Projekty.
 • Doporučujeme taktiež vytvoriť samostatnú záložku v menu s názvom Skutočne zdravá škola, do ktorej budete umiestňovať informácie o vašich aktivitách v programe, ako napríklad: zoznam členov Akčného tímu, aktuálne správy, reportáže a fotky o prebiehajúcich aktivitách, pozvánky na akcie, výsledky prieskumov, ktoré kritériá se vám darí plniť a podobne. Zo záložky môže smerovať odkaz na profil školy a na vaše príspevky na blogu školy na webe SZŠ.
 • Umiestnite informáciu o zapojení do programu do záložky „Školská jedáleň“ a postupne by ste mali mať na webe tieto informácie:
 1. Zoznam dodávateľov surovín a potravín do jedálne.
 2. Jedálničky s vyznačenými čerstvými sezónnymi produktami od regionálnych dodávateľov.
 3. Zoznam kritérií a ako se ich darí napĺňať.
 4. Na web stránku školy umiestnite banner „Plníme programu Skutočne zdravá škola/škôlka“. Radi Vám ho na mieru pripravíme. Stačí nás kontaktovať

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací