Prečo sa zapojiť?

Ako vám tento program pomôže zmeniť vašu školu a školskú jedáleň k lepšiemu?

Kvalitné vzdelávanie pomáha vytvárať sebavedomé a spokojné deti. Jedlo tvorí základ nášho života a našej budúcnosti, teda má vo vzdelaní dieťaťa kľúčovú úlohu.

Školy majú jedinečnú príležitosť pomôcť deťom a mladým ľuďom pochopiť, čo je naozajstné jedlo, a poskytnúť im praktické životné zručnosti. Vedomosti o jedle, ktoré deti behom výučby získavajú, rovnako tak ako jedlo, ktoré školy ponúkajú na desiatu a obed, tvoria kultúru zdravého stravovania.

Zapojenie do programu Skutočne zdravá škola prináša výhody:

Pre vedenie školy:

Pre pedagógov:

Pre rodičov Skutočne zdravá škola:

Pre pracovníkov školskej jedálne:

Pre zriaďovateľa školy:

Program Skutočne zdravá škola je ideálnym doplnením ďalších programov, ako sú: