Vedenie projektu

Úspech vychádza z inšpiratívneho vedenia

Nižšie nájdete príklady z našich zdrojov. Prihláste vašu školu a získate plný prístup ku všetkým materiálom.

Návod pre rodičov

Ako postupovať, ak chcete ako rodičia, pomôcť zlepšiť školské stravovanie vo vašej škole.
Konkrétny a praktický návod pre rodičov, čo môžu urobiť pre zlepšenie stravovania v školskej jedálni.

Akčná skupina pre zdravé stravovanie - ako na to

Doporučujeme, aby na každej škole, kde sa realizuje program Skutočne zdravá škola, bola zostavená pracovná skupina, zodpovedná za realizáciu programu. Akčná skupina pre zdravé stravovanie je združenie učiteľov, žiakov a študentov a zamestnancov školskej jedálne podporovaná odborníkmi na stravovanie a vzdelávanie a miestnymi občanmi. Akčná skupina spolupracuje na zlepšovaní úrovne školského stravovania a podporuje vzdelávanie o potravinách a stravovacej kultúre v rámci celého školského života. Akčná skupina si môže dať akýkoľvek iný názov, záleží len na vás. Nižšie nájdete množstvo návodov ako Akčnú skupinu založiť a úspešne viesť.

Čo je Akčná skupina pre zdravé stravovanie

Popis funkcie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie, kto by mal byť jej členom a ako by mala pracovať.