Pestujeme v záhrade

Ako registrovaná škola nájdete nižšie príklady našich pomôcok. Ak ste sa ešte neprihlásili do programu, môžete sa prihlásiť tu a získate plný prístup ku všetkým materiálom.

Ako vytvoriť a prevádzkovať školskú úžitkovú záhradu

Akcia zameraná na zapojenie rodičov a verejnosti do pestovateľských a kulinárskych aktivít. Zapojenie komunity prináša veľa výhod. Rodičia, susedia, miestne podniky alebo miestna samospráva môžu byť zdrojom informácii, poradenstva, praktickej pomoci alebo finančnej podpory.