Kritéria Skutočne zdravej školy

Čo musíte urobiť, aby sa vaša škola stala Skutočne zdravou školou?

Podmienky na udelenie certifikátu Skutočne zdravej školy majú tri úrovne: bronzovú, striebornú a zlatú. Každá úroveň obsahuje špecifické kritériá, ktoré musí škola splniť.

Ide o:

Kritériá Skutočne zdravej školy

Nižšie nájdete stručný prehľad toho, čo musí vaša škola splniť, aby získala certifikát v každej úrovni. Môžete sa tiež pozrieť na kompletný súbor kritérií. Návody, na splnenie kritérií nájdete tu:

Bronzové kritériá

Školy, ktoré spĺňajú bronzové kritéria poskytujú v školskej jedálni sezónne jedlá vyrobené minimálne na 75 % z čerstvých surovín. Rodičia a žiaci sa zapájajú do zlepšovania školského stravovania a pôžitku v jedálni prostredníctvom Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie (názov nechávame na vás). Škola poskytuje žiakom možnosť vzdelávacích aktivít v oblasti prípravy pokrmov a zaháji kroky k vytvoreniu školskej zeleninovej záhrady. Minimálne raz v priebehu školského roka zorganizuje pre žiakov návštevu farmy v okolí. Rešpektuje potreby stravníkov so špecifickou diétou tak, že im v školskej jedálni umožní ohrev diétneho pokrmu prineseného z domu.
Splnením podmienok pre bronzovú úroveň sa škola stáva súčasťou siete Skutočne zdravej školy. Od organizátorov programu dostane škola presné návody a postupy na splnenie jednotlivých kritérií. Čím viac ich splní, tým vyššiu úroveň môže získať. Aj keď sa bronzový certifikát vydáva na základe interného hodnotenia školy, tím Skutočne zdravej školy sa príde do školy pozrieť a celú situáciu zhodnotí.

Strieborné kritériá

Školy, ktoré spĺňajú strieborné kritéria, majú spracovaný Plán podpory kultúry zdravého stravovania. Školská jedáleň poskytuje zdravé pokrmy, pripravené z čerstvých sezónnych surovín od miestnych farmárov a mäsiarov, časť surovín pochádza z ekologických fariem. Škola ponúka v rámci školského programu hodiny varenia, na ktorých žiaci využívajú ovocie a zeleninu vypestovanú v školskej zeleninovej záhrade. Každý žiak môže počas školského roka aspoň raz navštíviť farmu v regióne. Rodičia a verejnosť sa podieľajú na vzdelávaní o zdravom jedle prostredníctvom akcií a aktivít s tématikou jedla.
Aj keď sa strieborný certifikát vydáva na základe interného hodnotenia školy, tím Skutočne zdravej školy sa príde do školy pozrieť a celú situáciu zhodnotí.

Zlaté kritéria

Školy, ktoré spĺňajú zlaté kritéria, sú centrá dobrej a zdravej kultúry stravovania vo svojom okolí a aktívne zapájajú rodičov i verejnosť do aktivít v oblasti zdravého stravovania, pestovania a varenia. Pokrmy v školskej jedálni spĺňajú zlatý štandard Skutočne zdravej školy - jedáleň sa snaží o to, aby jedlá boli zdravé, pripravené prevažne z čerstvých miestnych surovín, zo šetrného chovu a ekologických fariem. Každý žiak sa naučí základy zdravého varenia a má príležitosť vyskúšať si pestovanie v školskej záhrade. Skupiny žiakov sú aktívne zapojené do života miestnej farmy.
Zlatý certifikát sa vydáva výhradne po nezávislom externom zhodnotení.