Prečo sa zapojiť

Chceme, aby naše deti s chuťou jedli jedlo, ktoré je zdravé, a aby vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká.

Naša vízia

Skutočne zdravé školy ponúkajú deťom jedlo, ktoré je chutné a zdravé. Umožnia deťom, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje alebo vyrába. Pomôžu im pochopiť vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú. Deti si zo školy odnášajú základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny.

Program Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k zdravému a úspešnému životu. 
Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých. 
Program Skutočne zdravá škola vychádza zo skúseností rovnakého programu v Českej republike (a podobného programu vo Veľkej Británii - Food For Life Partnership - FFLP), do ktorého sa od roku 2014 zapojilo viac ako 70 škôl, ktoré denne ponúkajú 3000 obedov podľa pravidiel FFLP. Pozitívne aspekty programu FFLP v oblasti spoločenskej, ekologickej i ekonomickej a jeho celoškolský prístup nedávno vyzdvihol aj Zvláštny spravodaj OSN pre právo na potraviny Olivier De Schutter v správe The Power of Procurement: Public Purchasing in the Service of Realizing the Right to Food.

Ocenenie

Odborným garantom programu Skutočne zdravá škola je Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu. 

Program pre udržateľný život

Aby bylo možné vytvoriť udržateľnejší svet, mali by sme sa my jednotlivci stať tvorcami týchto zmien v oblasti udržateľného životného štýlu. Program Skutočně zdravá škola pomáhá napĺňať mnohé zo 17 Cieľov udržateľného rozvoja OSN. Tu nájdete bližšie informácie.

Čo Skutočne zdravé školy a škôlky realizujú

  • žiakom poskytují plnú dôveru v účasti na celom procese zmeny - deti získavajú vlastnosti "lídra" a naučili sa upozorňovať na veci, ktoré by sa mali zmeniť.
  • začleňujú tému stravovania, jedla a šetrného hospodárenia v poľnohospodárstve do vzdelávacieho programu
  • nakupujú do školskej jedálne čerstvé sezónne suroviny od miestnych farmárov a remeselných výrobcov.
  • organizujú výlety na miestne farmy
  • usporadúvajú na škole farmárske trhy a komunitné aktivity
  • ponúkajú kurzy varenia pre žiakov a rodičov
  • pestujú na školskej záhrade vlastné ovocie a zeleninu
  • zabezpečujú, že obed je v školskej jedálni radostnou spoločenskou udalosťou zároveň je konzumovaný v príjemnej a kľudnej atmosfére. 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací