Čo zmeníme

Príležitosť na zlepšenie zdravia slovenskej spoločnosti

Program Skutočne zdravá škola stojí na pevných pilieroch: zdravé deti, potravinovo gramotní ľudia, aktívne miestne spoločenstvá, udržateľné hospodárstvo a zdravé životné prostredie.

V Slovenskej republike funguje viac ako 4000 prevádzok školského stravovania. V nich sa denne stravuje viac ako pol milióna detí, ktorá za rok zjedia viac ako1,5 milióna pokrmov. To predstavuje obrovskú príležitosť na ozdravenie detí a celej spoločnosti.

Ak sa téma jedla a stravovania v školskej jedálni stane súčasťou vzdelávania a deti sa dozvedia, odkiaľ pochádzajú potraviny a ako sa vyrábajú, pravdepodobne sa rozhodnú pre zdravý spôsob stravovania.

Jedálne vynaložia každý rok viac ako 3 milióny eur za poľnohospodárske suroviny a potraviny. Ak však začnú nakupovať od miestnych farmárov a výrobcov, ich kúpna sila pomôže vytvoriť pracovné miesta a prinesie ďalšie výhody miestnej ekonomike, najmä na vidieku. 

„Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny“.

Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na prehĺbenie pozitívneho vzťahu k prírode a svojmu kraju. Viac ako 1,5 miliónov pokrmov v školskej jedálni ročne má zásadný vplyv na verejné zdravie, študijné výsledky, ekonomickú prosperitu, národnú bezpečnosť, ochranu životného prostredia a pozitívnu náladu v spoločnosti.

Kontakt školy s miestnymi farmármi pomôže zlepšiť výživovú hodnotu a kvalitu jedál v školskej jedálni, žiakom a študentom priblíži zdroje potravín a miestnym farmárom umožní ekonomickú efektivitu.