Chceme zdravšie deti

Chceme, aby naše deti jedli jedlo, ktoré je zdravé a ktoré im chutí a aby vedeli, odkiaľ jedlo pochádza a ako vzniká.

Naša vízia

Skutočne zdravé školy ponúkajú deťom jedlo, ktoré je chutné a zdravé. Umožnia deťom, aby sa dozvedeli, odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje alebo vyrába. Pomôžu im pochopiť vzťah medzi jedlom, ktoré jedia a svetom, v ktorom žijú. Deti si zo školy odnášajú základy zdravých stravovacích návykov a dôležité informácie, vďaka ktorým si v živote dokážu vybrať zdravé a kvalitné potraviny.

Program Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program zdravého školského stravovania. Snaží sa, aby si deti vážili jedlo, dokázali ho vychutnať a vedeli, odkiaľ pochádza a ako vzniká. Skutočne zdravá škola pomáha deťom v rozvoji zručností a návykov, potrebných k zdravému a úspešnému životu.
Program Skutočne zdravá škola pomáha vytvárať na školách a v školských jedálňach kultúru zdravého stravovania. Usiluje sa, aby školské jedálne ponúkali zdravé a chutné pokrmy pripravené z čerstvých a sezónnych produktov, ktoré nakúpili od miestnych poľnohospodárov alebo potravinárov. Chce, aby deti nielen zdravo jedli, ale aby o zdravej výžive vedeli všetko čo je dôležité. Skutočne zdravá škola vytvára protiklad trendu “fast food = rýchleho jedla”, ktorý nebuduje žiaden vzťah k jedlu a núti akceptovať nekvalitné a nutrične nevyvážené potraviny, nevhodné pre zdravie detí a dospelých.
Program Skutočne zdravá škola vychádza zo skúseností rovnakého programu v Českej republike (a podobného programu vo Veľkej Británii - Food For Life Partnership - FFLP), do ktorého sa od roku 2014 zapojilo viac ako 70 škôl, ktoré denne ponúkajú 3000 obedov podľa pravidiel FFLP. Pozitívne aspekty programu FFLP v oblasti spoločenskej, ekologickej i ekonomickej a jeho celoškolský prístup nedávno vyzdvihol aj Zvláštny spravodaj OSN pre právo na potraviny Olivier De Schutter v správe The Power of Procurement: Public Purchasing in the Service of Realizing the Right to Food.

Čo Skutočne zdravé školy robia

Školy, ktoré sa zapoja do programu Skutočne zdravá škola, nakupujú do školskej jedálne čerstvé sezónne suroviny od miestnych farmárov, pekárov a mäsiarov, organizujú výlety na miestne farmy, zaraďujú tému stravovania a jedla do vzdelávacieho programu, organizujú na škole farmárske trhy a komunitné aktivity, ponúkajú kurzy varenia pre žiakov i rodičov alebo pestujú v školskej záhrade vlastné ovocie a zeleninu. V jedálni Skutočne zdravej školy je obed radostnou spoločenskou udalosťou v príjemnej a pokojnej atmosfére.
V programe Skutočne zdravej školy je žiakom poskytnutá plná dôvera a zúčastňujú sa na celom procese. Chceme, aby deti získali zručnosti vodcov a naučili sa upozorniť na veci, ktoré by sa mali zmeniť.