Čo je nové so Skutočne zdravou školou?

Na Slovensku existuje aj zopár svetlých prípadov, kde kultúra stravovania funguje ukážkovo, preto sme sa rozhodli pred tromi rokmi začať bojovať za implementáciu projektu Skutočne zdravá škola. Stále aktívne pracujeme na spustení projektu Skutočne zdravá škola, ktorý by mal práve otázky ohľadom stravovania detí riešiť. Bižšie informácie o projekte ako takom nájdete na tejto web stránke, kde zároveň môžete vyplniť aj registráciu:  http://skutocnezdravaskola.sk . Veľmi nám pomôže každá jedna predbežne zapojená škola, účasť ani po spustení programu nebude povinná, je to samozrejme na rozhodnutí školy, ale veríme, že po aktuálnych snahách a komunikáciach s MŠ bude mať účasť v projekte pre školy väčšiu váhu. Naše projekty sú pravidelne podporované Magistrátom hl. mesta BA a najnovšie aj p. prezidentom SR, Andrejom Kiskom. 

Projekt Skutočne zdravá škola je občianska iniciatíva usilujúca o zlepšenie školského stravovania. Jej cieľom je zavedenie komplexného programu Skutočne zdravá škola a zlepšenie kultúry stravovania na slovenských školách. Program je určený školám a v jeho rámci sa vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školských kuchýň, dodávatelia potravín, poľnohospodári a zástupcovia miestnych komunít spoločne snažia, aby boli deťom poskytované chutné a zdraviu prospešné jedlá a boli tak vytvorené základy príjemnej, zdravej kultúry stravovania. Školy, ktoré sa do programu zapoja, okrem iného, nakupujú do kuchyne suroviny od miestnych farmárov a producentov, pekárov a mäsiarov a v jedálni poskytujú pokrmy pripravené z čerstvých sezónnych surovín, spĺňajúcich kritériá Skutočne zdravej školy. Pre žiakov organizujú výlety na miestne farmy, integrujú tému jedla do školského vzdelávacieho programu, usporadúvajú na škole farmárske trhy a komunitné aktivity, žiaci absolvujú lekcie varenia a pestujú na školskej záhrade vlastné ovocie a zeleninu na účely formálnej či neformálnej výuky. Všetko v rámci existujúcej legislatívy. 

Koncom augusta sme prezentovali projekt Skutočne zdravá škola na zasadnutí Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie (CSŠS) v Trnave, ktorého sa zúčastnila aj p. Ing. Tokárová z Ministerstva školstva. Pani Tokárová prejavila záujem a ochotu pomôcť nám získať záštitu ministerstva pre program SZŠ. Ak sa nám to podarí, tak to školám prinesie viac výhod, pretože za účasť v programe získajú školy body a aj prístup k financovaniu programu na škole by sa mal zjednodušiť. 

V prvom kroku ministerstvo kontroluje všetky dokumenty a metodiku, ktoré sme pre školy spracovali. Až po ich schválení budeme môcť tieto materiály posunúť ďalej, aby ich školy mohli implementovať do praxe. Spustenie projektu SZŠ sa tým celé znova trochu oddiali, ale je to len na prospech veci. V opačnom prípade by školy mohli mať problém, nakoľko neschválené projekty môžu byť ignorované ministerstvom, resp. celý program by nám mohli zrušiť, čo určite po takom množstve času, ktorý sme tomu obetovali, nechceme riskovať.

Účasť na projekte Skutočne zdravá škola nie je však podmienená len zmenou stravy. Je tam oveľa viac možností ako môže akčná skupina prispieť k zdravej kultúre stravovania - spríjemnenie jedálne, bylinková záhrada, voda ako pitný režim, návšteva fariem, nákup surovín od lokálnych farmárov, prípadne organizovanie vlastných farmárskych trhov, diskusie a prednášky o zdravej strave pre rodičov aj deti. Tempo aj druh aktivít si určuje samotná škola podľa svojich možností. Vytvára akčnú skupinu kde budú zastúpení rodičia, žiaci a niekto z jedálne a vedenia školy. Táto skupina určuje čo a kedy sa zaradí do akčného plánu školy. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia v sekcii “Kritéria” na stránke www.skutocnezdravaskola.sk. Zároveň aj informácie ohľadom zmeny v rámci varenia, či zásobovania jedálne sú v metodike spísané tak, aby každá škola zvážila podľa svojich možností, čo je schopná pre svoje školské stravovanie urobiť.

Držte nám palce, aby sa program čoskoro naozaj dostal konečne do škôl.

Tím SZŠ a Jemine