Vedenie programu Skutočne zdravá škola

Skutočne zdravá škola je komplexný program, plne integrovaný do života celej školy. V škole zapojenej do programu sa vedenie školy, učitelia, žiaci, rodičia, pracovníci školskej jedálne, dodávatelia potravín a zástupcovia miestnej komunity spoločne zasadzujú o to, aby boli deťom poskytované chutné a zdravé jedlá a vytvárané základy zdravých a udržateľných stravovacích návykov.

Stručný návod pre školy - 7 krokov k oceneniu

K úspešnému naplneniu kritérií programu postupujte podľa týchto 7 krokov.

Akčná skupina pre zdravé stravovanie - ako na to

Odporúčame, aby na každej škole uskutočňujúcej program Skutočne zdravá škola, bola ustanovená pracovná skupina, zodpovedná za realizáciu programu. Akčná skupina pre zdravé stravovanie je združenie zástupcov vedenia školy, pedagógov, žiakov a študentov a zamestnancov školskej jedálne podporovaná rodičmi, odborníkmi na stravovanie a vzdelávanie a miestnymi občanmi. Akčná skupina spolupracuje na zlepšovaní úrovne školského stravovania a podporuje vzdelávanie o potravinách a stravovacej kultúre v rámci celého školského života. Akčná skupina si môže dať akýkoľvek iný názov, záleží len na vás. Nižšie nájdete množstvo návodov, ako Akčnú skupinu založiť a úspešne viesť:

  • Čo to je Akčná skupina pre zdravé stravovanie: Popis funkcie Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie, kto by mal byť jej členom a ako by mala pracovať.
  • Postup činnosti Akčnej skupiny pre zdravé stravovanie: Tento dokument vám pomôže nastaviť základné princípy činnosti vašej akčnej skupiny pre zdravé stravovanie.
  • Ako začleniť žiakov a študentov do Akčnej skupiny: Žiaci sú neoddeliteľnou súčasťou Akčnej skupiny. Tu je návod, ako ich zapojiť.
  • Plán zdravého školského stravovania - ako postupovať: Návod, ako postupnými krokmi vytvoriť plán zdravého stravovania na vašej škole.
  • Plán zdravého školského stravovania - prezentácia: Ukážka, ako môžete spracovať plán pre prezentáciu žiakom a zamestnancom školy.
  • Vyhodnotenie činnosti Akčnej skupiny: Dotazník, ktorý vám pomôže vyhodnotiť doterajšiu prácu vašej Akčnej skupiny. Dotazníkový prieskum stavu školského stravovania vo vašej škole - návrh možných otázok pre zistenie stavu v oblasti školského stravovania vo vašej škole.
  1. Dotazník pre žiakov a študentov
  2. Dotazník pre rodičov
  3. Dotazník pre zamestnancov školy

Návody na splnenie kritérií programu

Tu nájdete návody, ako jednotlivé kritériá programu Skutočne zdravá škola alebo škôlka plniť.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací